Hur hittar man till Hembygdsgården  i Kungsängen ??

Med bil så kommer man farande på den på kartan gulmarkerade vägen. Kommer man från höger så har man tangerat Kungsängens station och svänger sedan höger vid en Volvo-bilfirma. Kommer man från vänster på den gulmarkerade vägen så har man kört runt i en rondell vid en OK/Q8 mack och kört paralellt med en gräsplan på vänster hand.
Kommer man med tåg så kliver man bara av i Kungsängens station och går sedan genom centrum och sedan längst Kyrkvägen ner för backen tills man hamnar vid hembygdsgården.