Kungsängens 
Folkdansgille
Drygt 50 år erfarenhet
Kontaktinformation - Styrelse och funktionärer
Generell e-post-låda för kontakt med gillet

Styrelse 2017
Ordf: Josefin Engström
Sekr:
Kassör: Armi Holmblad
Ledamöter: Gunilla, Pia Lindström

Övriga funktionärer
Dansledare: Antonia Jacobaeus
Bitr Dansledare:
Bengt Svensson
Ungdomsledare:
Josefin Engström
Musikledare: Ingela Ryd
Dansinstruktör: Lennart Carlsson, Tilman D. Thulesius
Klubbmästare: Johan Ryd
Bitr. Klubbm: Sven-Erik Malmberg
Revisor: Claes Åkerström, K-G Ellström
Valberedning:
Marita Rönnbäck